Slider
Slider

X

Đăng ký nhận tư vấn qua điện thoại

icon
icon
icon
icon
icon
(*) Cung cấp cho chúng tôi số điện thoại có nghĩa là quý khách đã chấp thuận việc thông tin của quý khách được chia sẻ với công ty TNHH Ô TÔ NGÔI SAO VIỆT NAM. Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân này để liên lạc với quý khách về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, hoặc vì mục đích nghiên cứu và phân tích.

Đặt hẹn xem xe

(*) Cung cấp cho chúng tôi số điện thoại có nghĩa là quý khách đã chấp thuận việc thông tin của quý khách được chia sẻ với công ty TNHH Ô TÔ NGÔI SAO VIỆT NAM. Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân này để liên lạc với quý khách về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, hoặc vì mục đích nghiên cứu và phân tích.

Đăng ký nhận tư vấn qua điện thoại

icon
icon
icon
icon
icon
(*) Cung cấp cho chúng tôi số điện thoại có nghĩa là quý khách đã chấp thuận việc thông tin của quý khách được chia sẻ với công ty TNHH Ô TÔ NGÔI SAO VIỆT NAM. Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân này để liên lạc với quý khách về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt, hoặc vì mục đích nghiên cứu và phân tích.

Các dòng xe Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S 450 L

Chỉ từ 3,750,000,000 VNĐ

Mercedes-Benz S 450 L Luxury

Chỉ từ 4,750,000,000 VNĐ

Mercedes-Benz CLA 250

Chỉ từ 1,490,879,712 VNĐ

Mercedes-Benz GLE 400 Coupe

Chỉ từ 3,711,741,490 VNĐ

Mercedes-Benz Vito

Chỉ từ 1,057,639,586 VNĐ

Mercedes-Benz E 250

Chỉ từ 1,788,725,510 VNĐ